Информация для должников

Відомості про компанію, що здійснює врегулювання заборгованості

Товариство з обмеженою відповідальністю «кредит борг солюшенз»
Код ЄДРПОУ: 43328894
Місцезнаходження: Україна, 03035, місто Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, будинок 45
Керівник: Постол Тетяна Олександрівна
Credit Debt - офіційне альфа ім'я ТОВ «Кредит Борг Солюшенз», яке використовується Товариством для ідентифікації (у тому числі як індекс відповідальної особи) при надсиланні повідомлень.
Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України від 24 вересня 2021 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ», код ЄДРПОУ: 43328894 включено до Реєстру колекторських компаній, під реєстраційним номером 14.

Звертаємо увагу, що компанії, які не було включено в реєстр колекторських компаній, припиняють врегулювання заборгованості після 13.10.2021 року.

Контактні дані і порядок подання та розгляду звернень Компанією:
для вирішення спірних, та інших питань (у тому числі щодо недотримання вимог щодо етичної поведінки) споживачі мають можливість звернутися безпосередньо до Товариства, зателефонувати, направити письмове або електронне повідомлення на:
  • контактний телефон: +38(068)9236670
  • адреса для отримання електронних повідомлень: info@creditdebt.com.ua
  • адреса для отримання поштових повідомлень: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45.
Товариство розглядає звернення в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, без стягнення плати.

Витрати, зроблені підприємством у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості кредитодавцю/новому кредитору:
При врегулюванні заборгованості (зобов'язання) його Сторони зобов'язані керуватися нормами чинного законодавства. Основні положення щодо виконання зобов'язань, наслідків порушення зобов'язань та сплати боргу закріплені Цивільним кодексом України (надалі – ЦКУ):
- Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства (Стаття 526 ЦКУ).
- Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (Стаття 525 ЦКУ).
- Боржник вважається таким, що прострочив зобов'язання, якщо він не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки та за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення (Стаття 612 ЦКУ).
- Боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки (Стаття 623 ЦКУ)
- Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (Стаття 625 ЦКУ).
- Виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою. Боржник відповідає за порушення зобов'язання іншими особами, на яких було покладено його виконання ( Стаття 528, Стаття 618 ЦКУ).
- Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (Стаття 599 ЦКУ).
Якщо у Вас існує заборгованість перед кредитодавцем/новим кредитором, з яким у ТОВ "КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ" укладено договір надання послуг врегулювання заборгованості, і за яким передано на врегулювання заборгованість за Вашим правочином, з метою успішного врегулювання пропонуємо зв'язатися з Товариством будь-яким зручним для Вас способом, у тому числі:
  • зателефонувати за номером +38(068)9236670,
  • електронним листом на електронну скриньку info@creditdebt.com.ua, або
  • листом на адресу Товариства 03035, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45,
та в процесі узгодити порядок погашення Вашого боргу, або без додаткових узгоджень сплатити суму заборгованості безпосередньо на банківський рахунок кредитодавця/нового кредитора, з урахуванням умов договору, за яким виник борг.
Для успішного зарахування сплаченої суми, при проведенні платежу Вам необхідно обов'язково коректно зазначити:
  • прізвище, ім'я та по батькові боржника;
  • індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код) боржника, а також номер договору, на який слід віднести сплачену суму коштів.
Радимо обов'язково зберегти підтвердження проведеної Вами оплати (квитанцію, чек тощо), а також повідомити ТОВ "КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ" про проведену оплату телефоном, або надіслати копію квитанції/чеку про оплату на електронну скриньку.

Якщо у Вас виникли тимчасові фінансові (або інші) труднощі що впливають на можливість невідкладного погашення боргу, Вам слід обов'язково повідомити ТОВ "КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ" про такі обставини, а також про реальні терміни погашення такого боргу (незалежно від цього ТОВ "КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ" залишає за собою право продовжувати роботу з врегулювання такої заборгованості).

Прямий, чесний і конструктивний діалог є нашим пріоритетом у правовідносинах зі споживачами фінансових послуг (у тому числі боржниками). Наші кваліфіковані спеціалісти допоможуть Вам обрати оптимальний варіант і план дій, направлених на повне врегулювання усіх зобов'язань на взаємовигідних умовах.

У спілкуванні ми дотримуємося кодексу етичної поведінки (і звісно ж вимог чинного законодавства), та готові вести з Вами конструктивний діалог, у тому числі йти на зустріч, якщо з Вашої сторони вбачаються щирі наміри врегулювати заборгованість.

Разом з тим, відповідно до положень ст. 15 ЦКУ кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Тому інформуємо, що за відсутності конструктивного діалогу, ухилення від погашення боргу, Товариство рішуче вживатиме усіх не заборонених чинним законодавством заходів для примусового стягнення заборгованості у повному обсязі. Попри те, Товариство ставить за мету добровільне та безконфліктне врегулювання, яке сприятиме уникненню зайвих витрат часу та коштів.
Тому сподіваємося на порозуміння і конструктив з Вашого боку у врегулюванні боргу. Наперед вдячні за співпрацю і розуміння!
Материалы для ознакомления